Spotkanie Polonijne

Zarząd PSKO im. W. Warneńczyka o / Sofii zorganizowaƚ w dniu 30 czerwca 2017 r w galerii Instytutu Polskiego w Sofii spotkanie polonijne - przedstawienie prezentacji multimedialnej DVD

"Polskie iskierki na obczyźnie – z życia Polonii sofijskiej”. 

 W spotkaniu, uczestniczył Konsul RP p. Andrzej Janik z malżonką, Dyrektor IP w Sofii Pan Jarosław Godun, Pani Kierownik SPK Dorota Fater, Zarzad Gƚowny PSKO oraz członkowie naszego stowarzyszenia.

 

Prezentacja to zebrana informacja o Polakach zamieszkałych w Sofii i okolicach, o ich więzi z Polską,  o zachowaniu chrześcijańskich korzeni, o utrzymaniu kultury, tradycji i obyczajów polskich i przekazaniu ich młodemu pokoleniu. Miaƚa na celu integrację polonijną oraz pozostać multimedialną wizytówką działalności największego skupiska Polaków w Bułgarii.

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

 

W zalaczeniu kilka zdjęć z tej imprezy.

 

Renata Kociuba-Ganczew

Przewodnicząca PSKO oddział w Sofii.