български

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii


Witamy na stronie bułgarskiej PoloniiWarsztaty edukacyjne „EDUCO 2016”

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Polsce „EDUCO 2016”W dniach 1-8 sierpnia 2016 r., 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży polonijnej z Bułgarii w tym 2 opiekunów brała udział w warsztatach edukacyjnych w Polsce zorganizowanych przez PSKO/ Oddział w Sofii. Wyjazd był skierowny do młodzieży polonijnej zafascynowanych wiedzą o Polsce, która przeżyła „żywą” lekcję historii, geografii, przyrody oraz kultury i sportu, dzięki czemu pozwolilo im to bliżej zapoznać się z głębnikami wiedzy a jednocześnie umożliwilo uczestnikom aktywne wakacje.Wycieczki po wielu miastach, zwiedzanie ciekawych i pięknych zakątków Polski: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Helu, Malborka oraz Szymbarku, pływanie pod żaglami, zwiedzanie muzeów to tylko część atrakcji, w jakich brali udział uczestnicy warsztatów.  Kontakt z polską kulturą i historią, a przede wszystkim możliwość porozumiewania się po polsku z rówieśnikami, utwierdziła uczestników warsztatów w przekonaniu, jak ważny jest dla nich kontakt z Polską. Wspomnienia na długo pozostaną w ich pamięci, a nawiązane kontakty mogą okazać się wielkimi przyjaźniami na całe życie.Serdecznie dziękujemy glównemu sponsorowi: Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, organizatorom i sponsorom - firmie: „DEVOREX” EAD, „10x Ltd” za ...

» pelny aktualnosci


Formacja Taneczna - Ogień Bułgarski

"Ogień Bułgarski"   Formacja taneczna "Ognia Bułgarskiego" z Sofii dnia 19.06.2016r., po raz kolejny wykazała profesjonalizm i tym samym uwieńczyła swoje możliwości taneczne na koncercie zorganizowanym z okazji swojego X Jubileuszu. Z dniem dzisiejszym upływa 10 lat tańców, emocji, przyjaźni, wyzwań i niezapomnianych wrażeń.  Z okazji znamiennego jubileuszu wzięli w nim udział Polonia bułgarska, a także osoby polskiego pochodzenia, które niczym technicznie i artystycznie nie odstawały od całej grupy tanecznej i godnie reprezentowały "Ogień Bułgarski". Uczestnictwo POLONII po raz kolejny pokazało, że można przy dobrych chęciach zawsze zatańczyć w duchu bułgarskich tańców narodowych choćby z "Ogniem Bułgarskim".                                                                                                                                 Składamy najserdeczniejsze życzenia ...

» pelny aktualnosci


25 lat dobrego sąsiedztwa (1991 - 2016)

  25 lat temu podpisano Polsko – Niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.     Rocznica ta zmotywowała przedstawicieli polskiego i niemieckiego  korpusu dyplomatycnego w Bułgarii do upamiętnienia i zorganizowania solidarnego spotkania w Domu Europy dnia 17.06.2016 w Sofii. Polsko – Niemiecki dzień dobrosąsiedztwa został uwięczony wizytą Prezydenta Republiki Bułgarii – Rosena Plewnelijewa, ambasadorów Polski i Niemiec, szefa przedstawicielstwa KE w Bułgarii oraz wystawą, która pomogła przybliżyć społeczeństwu polskiemu, niemieckiemu jak i bułgarskiemu istotne fakty z historii Polski i Niemiec, pogłębić wiedzę o naszym zachodnim sąsiedzie oraz wspólnie świętować tak ważny jubileusz. Zarząd Główny PSKO Bułgaria na zaproszenie Ambsady Polski i Ambasady Niemiec w Sofii włączył się poprzez udział w powyższych  obchodach.     Hasło przewodnie 25 lat dobrego sąsiedztwa, czyli Polak i Niemie dwa bratanki, przypomniało o przeszłości oraz nawołuje także do przyszłości, która powinna dalej rozwijać, pokazywać i podtrzymywać wolę pokojowej i partnerskiej współpracy na każdej płaszczyźnie porozumień między tymi oboma krajami.     Serdecznie dziękujemy - PSKO Bułgaria                                                                                                                                                                            ...

» pelny aktualnosci


Sportowa Niedziela

Spotkanie odbyło się na Witoszy, na polance przy schronisku „Momina skała”. Uczestniczyły w nim licznie zgromadzone rodziny polonijne,  Konsul RP w Sofii  Pani Katarzyna Deda, Dyrektor IP w Sofii Pan Jarosław Godun z rodziną.Jak co roku, było to święto sportu dla młodszych i starszych uczestników spotkania.Hasłem przewodnim pikniku były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2016 i z tym tematem związane były konkursy i zabawy dla dzieci.Ponadto wspólne gry w ringo, badmintona, siatkówkę, piłkę nożną i różnorodne  gry i  zabawy sportowe dla najmłodszych wypełniły całodniowy piknik sportowej niedzieli. Za aktywny udział w konkursach i grach sportowych wielu  uczestników zdobyło nagrody i wyróżnienia, Specjalne nagrody ufundowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczyła Konsul RP w Sofii  Pani Katarzyna Deda.Słodycze dla dzieci sponsorował Pan Grzegorz Demków. Serdecznie dziękujemy.Dziękujemy również wszystkim uczestnikom  za udział w pikniku i zachęcamy do dalszej aktywności sportowej.W zalaczeniu oraz poniżej link zdjęć z tej imprezy.   Link na YouTube > ...

» pelny aktualnosci


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Dnia 4 czerwca 2016 r. w Sofii, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności  za 2012/2016 r., przedstawionego przez Prezesa,  Panią Marię Daczewską oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i w  głosowaniu wybrali nowy Zarząd.W skład Zarządu weszli:-         Maria Przybyła Daczewska-Prezes-         Marek Soroczyński-Wiceprezes-         Wiesława Żelewa-Skarbnik-         Desysława Żelazkowa-SekretarzGośćm Zebrania były, Konsul Ambasady RP Pani Katarzyna Deda. Przed oficjalną częścią Pani Prezes Maria Daczewska w imieniu ZG wręczyła Dyplomy dla   Urszuli Bogdanowej     Emilji Stojkowej     Teresie Stańczuk Uzunowej     Bożenie Bajda Dymitrowej     Danucie Christowej     Dorocie Czobanow     Krystynie Bruder Michajłoweja w dniu 5.06 w czasie Sportowej Niedzieli Danucie Michowej . Dyplomy zostały przyznane za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, okazywanie inicjatywy oraz aktywną pomoc w realizacji licznych projektów na rzecz PSKO im.  Wł. Warneńczyka. ...

» pelny aktualnosci


Nowy skład ZG w Sofii

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Wł. Warneńczyka oddział w Sofii informuje, że w dniu 15 maja 2016 r. odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w związku z upływem 4. letniej kadencji Zarządu. Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze stowarzyszenia jak następuje: Przewodnicząca: Renata Kociuba-Ganczew Z-ca Przew.: Tomasz Marchewka Sekretarz: Krystyna Wojtyniak Skarbnik: Beata Solarz-Kostov Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący – Dimiter Daczewski Członek – Danuta Christowa Członek – Wiesława Żelewa Na zebraniu przedstawiono informację o dotychczasowej działalności oddziału sofijskiego, przedsawiono protokół Komisji Rewizyjnej, oraz omowiono bieżące sprawy polonijne. Podczas zebrania wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie PSKO, które odbędzie się w dniu 04.06.2016 r. Wszelkie sprawy związane z działalnościa PSKO/Sofia prosimy kierowac: Przewodnicząca: Renata Kociuba-Ganczew tel 0896 606 692 email r.ganczew@dir.bg Z-ca Przew.: Tomasz Marchewka tel. 0878 308 920 e-mail: tomasz_marchewka@o2.pl Przew. PSKO /Sofia Renata Kociuba-Ganczew ...

» pelny aktualnosci


Prawo Uchwalone

Dnia 3 Maja, Roku 1791   Z okazji dnia Polonii i Polaków za granicą i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2.05.2016 r.  Oraz  225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja  dla wszystkich Polaków mieszkających w Bułgarii najserdeczniejsze życzenia  składa Prezes PSKO im. Wł. Warneńczyka w Bułgarii  Maria Daczewska z Zarządem ...

» pelny aktualnosci


Prezydent Andrzej Duda

  w niedzielę po południu przybył do stolicy Bułgarii, Sofii. Swoją dwudniową wizytę rozpoczął od spotkania w Ambasadzie Polskiej w Sofii z Polonią mieszkającą w Bułgarii. Za wybitne zasługi i działalność na rzecz środowiska polonijnego prezydent odznaczył sześć osób. Andrzej Duda podziękował Polakom mieszkającym w Bułgarii za podtrzymywanie narodowych tradycji z dala od ojczystego kraju, polskiej kultury i za działalność edukacyjną. Pochwalił działalność Szkolnych Punktów Konsultacyjnych w Sofii i Warnie oraz pracę polonijnej szkółki niedzielnej w Burgas. W dniu 18.04.2016 odbędzie rozmowę z prezydentem Bułgarii Rosenem Plewnelijewem, premierem Bojko Borisowem i przewodniczącą parlamentu Cecką Caczewą. To pierwsza oficjalna wizyta prezydenta RP w Bułgarii od 13 lat. ...

» pelny aktualnosci


Zaproszenie

Polskie Stowarzyszenie Kullturalno-Oświatowe im. Wł. Warneńczyka w Bułgarii wraz z parafią pw. św. Józefa i Ambasadą RP w Sofii zapraszają na obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski  16.04.2016 r. (sobota), godz. 15:00 kościół pw. Św. Józefa, Sofia, ul. Kniaź Borys I 146. W ramach uroczystości jubileuszowych odprawiona zostanie uroczysta msza święta, po której serdecznie zapraszamy na koncert muzyki polskiej. Artyści: profesor Josif Radionow (skrzypce), Zornica Radionowa (fortepian), Christina Wasilewa (sopran), Janko Marinow (organy), Aleks Witkow (trąbka), zaprezentują oni utwory wybitnych polskich twórców. Wszystkich serdecznie zapraszamy ...

» pelny aktualnosci


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, Świąt pełnych wiary, nadziei i rodzinnego ciepła, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego Alleluja !!!